Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

kiedy: 4 lipca 2022

w godzinach - 15:40 - 16:30

gdzie: Biuro Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 1540 sali Nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 .

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej z budżetu miasta dla wybranej organizacji pozarządowej za 2021 r.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Lokalizacja