Sesja Rady Miasta Oświęcim odbywająca się w dniu 5 grudnia 2019 r.

kiedy: 5 grudnia 2019

w godzinach - 16:00 - 17:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

2.1. udzielenia dotacji dla Towarzystwa Salezjańskiego, Dom Zakonny – Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w Oświęcimiu – na prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne detali architektonicznych wieży na Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu – druk nr 295/19,

2.2zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 – druk nr 296/19.

3. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/6423/dokument/20239

Koszt