Strefa Wypoczynku “Bulwary”

Lidzie siedzą na leżakach w strefie wypoczynku. Napis Oświęcim-Lubię swoje miasto

kiedy: 30 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2020

w godzinach - 15:00 - 20:00

gdzie: Bulwary nad Sołą

Urząd Miasta Oświęcim zaprasza do Strefy Wypoczynku Bulwary przygotowanej nie opodal rzeki Soły. To propozycja ciesząca się sporym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców jak i gości odwiedzających Oświęcim.
 
W strefie można bezpłatnie skorzystać z ustawionych tam leżaków ale prosimy pamiętać o zasadach reżimu sanitarnego.
– leżaki rozstawione będą w odległościach 2m,
– po każdorazowym użyciu leżaka zostanie on poddany dezynfekcji.
Udostępnione zostaną też część gier ruchowych.
 
Strefa jest czynna:
– od poniedziałku do piątku – od 15.00 – 20.00
– sobota i niedziela – od 13.00 do 20.00
 
Jakieś 300 metrów do Strefy znajduje się duży bezpłatny parking dla samochodów i autokarów.
 
Funkcjonowanie Strefy uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
 
Propozycje i uwagi do działalności Strefy można zgłaszać do Wydziału Promocji Miasta – UM Oświęcim tel. 33 842 91 47 lub pm@um.oswiecim.pl
 
Zapraszamy!
 
Organizatorem Strefy Wypoczynku BULWARY jest Urząd Miasta Oświęcim.
——–
REGULAMIN „STREFY WYPOCZYNKU BULWARY”
 
1. Strefa wypoczynku Bulwary, zwana dalej „Strefą”, prowadzona jest przez Miasto Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.
2. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, wprowadza się regulamin porządkowy.
3. Strefa udostępniona jest w okresie letnim, przy przez siedem dni w tygodniu:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00,
– od soboty do niedzieli od 13.00 do 20.00.
4. Funkcjonowanie Strefy uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
5. Zabrania się:
– wynoszenia leżaków poza wyznaczony teren Strefy,
– spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
– rozpalania ogniska i grilla, używania otwartego ognia,
– palenia papierosów, e-papierosów i wyrobów tytoniowych,
– używania głośników powodujących zakłócenie porządku i spokoju innym korzystającym.
6. Organizator Strefy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki, zdarzenia na jej terenie oraz działanie osób trzecich.
7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Strefie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
8. Przebywanie w Strefie i korzystanie z leżaka odbywa się na odpowiedzialność osoby korzystającej.
9. Korzystanie ze Strefy jest bezpłatne.
10. Korzystający z leżaka zobowiązany jest do jego pozostawienia w stanie nieuszkodzonym i czystym.
11. Korzystający z leżaka ponosi pełną odpowiedzialność finansową za jego umyślne zniszczenie do wysokości wartości zakupu tj. 80 zł.
12. Udostępnione leżaki powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
13. W przypadku korzystania z olejków lub kremów ochronnych, leżak należy zabezpieczyć ręcznikiem lub innym materiałem, który zapobiegnie jego zabrudzeniu.
14. Korzystający ze Strefy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz stosowania się do poleceń osoby obsługującej Strefę.
15. W Strefie obowiązują zasady reżimu sanitarnego.
– leżaki rozstawione będą w odległościach 2m,
– po każdorazowym użyciu leżaka zostanie on poddany dezynfekcji,
16. Wstęp na teren strefy jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu zostaną zobowiązane do opuszczenia Strefy, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi przekazane do dyspozycji Straży Miejskiej lub Policji.
 
Urząd Miasta Oświęcim
Lokalizacja