Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu

Nazwa projektu:
Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data otrzymania wstępnej promesy:
12 października 2023 r.

Kwota dofinansowania według wstępnej promesy:
7.434.950,18 zł

Planowana całkowita wartość inwestycji:
7.826.263,35 zł

Opis projektu:
W ramach zagospodarowania terenu przy os. Pileckiego zaplanowano budowę: miejsc parkingowych, jezdni manewrowych, sieci oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej, górki saneczkowej oraz boiska do piłki nożnej, a także przebudowę jezdni, zjazdów, drogi dla pieszych, ogrodzenia, sieci elektroenergetycznej i sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt będzie obejmował również wykonanie nasadzeń oraz montaż oznakowania drogowego.