Zamówienia Publiczne – menu główne

<a href="http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=dokumenty_new&id=120#" Spis zamówień publicznych na rok 2017

<a href="http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=dokumenty_new&id=123"Postępowania o udzielenie zamówień

<a href="http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=dokumenty_new&id=123"Rejestr zawartych umów