Zamówienia publiczne

[[[http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=dokumenty_new&id=91#gora width=740px height=100% scrolling=auto className=ramka ID=ramka]]] 

[[[http://web.um.oswiecim.pl/oswiecim/umosw/index_bip.php?tryb=dokumenty_new&id=91#gora width=740px height=100% scrolling=auto className=ramka ID=ramka]]]