Zasady wjazdu na teren Słowacji – samochody ciężarowe

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniem transportu ciężarowego na Węgrzech, Republika Słowacka wprowadza następujące ograniczania dot. wjazdu na terytorium kraju:

W celu uniknięcia kolizji drogowych w okolicach przejść granicznych w trybie natychmiastowym  przyjmuje się następujące działania:

 Zamyka się przejścia graniczne z Polską, Czechami, Węgrami i Austrią dla pojazdów ciężarowych

ponad 7.5 tony.

Wyjątek stanowi transport zwierząt, towarów szybko psujących się, pojazdów kwalifikowanych

 pod GREEN LANE. 

Wpuszczane będą również pojazdy ciężarowe ponad 7.5 tony pod warunkiem,że mają wyładunek na terytorium Słowacji.

Powyższe środki zostają przyjęte do odwołania.

Na podstawie informacji otrzymanej w dniu 30.03.2020 r. z 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Małopolski Urząd Wojewódzki
e-mail: pjamka@malopolska.uw.gov.pl
tel. 12 392-13-00