Pomoc dla oświęcimskich przedsiębiorców w związku z pandemią

W związku z trudną sytuacją przedsiębiorców z terenu Oświęcimia, spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, miasto Oświęcim wprowadziło pomoc dla oświęcimskich przedsiębiorców. Program daje możliwość uzyskania odroczenia w następujących płatnościach:
– podatek od nieruchomości,
– podatek od środków transportowych,
– podatek rolny,
– czynsze w lokalach użytkowych należących do miasta,
– dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.
Odroczenie będzie obowiązywało do 31 sierpnia br. i będzie dotyczyło płatności za kwiecień i maj 2020. Można je uzyskać poprzez złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem zawierającym opis sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca. Dodatkowo do każdego wniosku należy dołączyć oświadczenie o pomocy publicznej. Każdy wniosek przedsiębiorcy będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

W skrócie:
– odroczenie płatności za kwiecień i maj 2020 r.,
– odroczenie do 31 sierpnia 2020 r.,
– dotyczy podatków od nieruchomości, środków transportowych i rolnego, czynszów w lokalach użytkowych należących do miasta oraz dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą,
– na wniosek zawierający uzasadnienie,
– należy dołączyć oświadczenie i formularz.

 

Wzory wniosków znajdą Państwo poniżej.

– podatek od nieruchomości, środków transportowych, rolny – wniosek, oświadczenie, formularz (instrukcja wypełniania formularza – wzór)

– czynsz w lokalu użytkowym należącym do miasta – wniosek, oświadczenie, formularz (instrukcja wypełniania formularza – wzór)

– dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – wniosek, oświadczenie, formularz (instrukcja wypełniania formularza – wzór)

 

Przyjmowanie wniosków odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Obowiązek Informacyjny RODO (art. 13)