Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Potrzebujesz pomocy – dzwoń!

w sprawach dotyczących uzależnienia od alkoholu:

801 033 242 Anonimowi Alkoholicy codziennie od godz. 8 do 22

w sprawach dotyczących uzależnienia od narkotyków:

574 734 814 Stowarzyszenie “MONAR” codziennie od godz. 14 do 18

w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie:

800 120 002 Niebieska linia całodobowo

POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH i WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
w Oświęcimiu

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu

siedziba: ul. Ludwika Solskiego 2, 32-600 Oświęcim

Godziny pracy Urzędu Miasta Oświęcim – udzielanie informacji:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Kontakt: tel. 33 842 93 10

Praca Komisji oraz rozmowy z osobami wezwanymi: w wyznaczone przez Komisję czwartki w godz.15:30 – 17:30. Kontakt: w godzinach pracy Komisji tel. 515-081-863

Wniosek

2. Poradnia Odwykowa w Oświęcimiu
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 32-600 Oświęcim

tel. 33 842 29 77

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie

3. Centrum Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – Ośrodek Rodzinna w Oświęcimiu

ul. Powstańców Śląskich 21, 32-600 Oświęcim

tel. 730 797 794

Zapisy na wizyty możliwe są osobiście/za pośrednictwem osoby trzeciej
w Ośrodku lub za pośrednictwem środków teleinformatycznych,
w szczególności:

Pacjent, który chce zostać przyjęty do Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień winien posiadać skierowanie. Dla pacjentów uzależnionych nie jest potrzebne skierowanie w celu przyjęcia do leczenia w Poradniach.

4. Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu
ul. Elizy Orzeszkowej 1 32-600 Oświęcim tel. 501 358 396
(czynne codziennie w godz. 17.00-22.00)

5. Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, Pl. Św. Maksymiliana 2

6. „Bractwo Trzeźwości” w Oświęcimiu

32-600 Oświęcim, Pl. Św. Maksymiliana 2

7. Grupa AA POMOST

ul. Władysława Jagiełły 8 (Salezjanie) 32-600 Oświęcim,

mitingi: niedziela godz.18.00

8. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Miasto Oświęcim 2023