Dodatek elektryczny

Punkt przyjmowania wniosków:

   Urząd Miasta

   ul. Zaborska 2

   pokój nr 29

   telefon 33 842 9129

 

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00