REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE w 2023r

Punkt przyjmowania wniosków:

Urząd Miasta

ul. Zaborska 2

32-600 Oświęcim

telefon 33 842 9130

 

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Wzór wniosku o refundację podatku VAT za gaz 2023

Wzór wniosku o refundację podatku VAT za gaz 2024

Jak wypełnić wniosek o zwrot VAT

Informacja o refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.