77. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH

kiedy: 27 stycznia 2022

27 stycznia 2022 roku przypada 77. ROCZNICA OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH

Z uwagi na ograniczenia pandemiczne tegoroczne obchody będą miały charakter indywidualny. Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut w imieniu mieszkańców miasta odda hołd w miejscach pamięci na terenie miasta Oświęcim.
Urząd Miasta Oświęcim nie planuje organizować zbiorowych ceremonii rocznicowych.

Miejsca pamięci, gdzie zostanie oddany hołd w ramach obchodów:

ofiarom KL Auschwitz-Birkenau – pod ścianą śmierci na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau (Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20)

więźniom pomordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz żołnierzom Armii Radzieckiej
złożenie kwiatów:
– pod pomnikiem przy Zbiorowej Mogile około 700 więźniów obozu zagłady Auschwitz, zamordowanym w ostatnich dniach funkcjonowania obozu,
– pod Obeliskiem Żołnierzy Armii Radzieckiej (os. Rotmistrza W. Pileckiego).

– rtm. Witoldowi Pileckiemu
złożenie kwiatów pod obeliskiem „Rotmistrz Kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik wojny 1920, Kampanii Wrześniowej 1939, Powstania Warszawskiego. Dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor pierwszych raportów o Holokauście. Żołnierz niezłomny. Zamordowany przez polskie władze komunistyczne 25 maja 1948r.” (Park Zasole).

– ofiarom podobozu KL Auschwitz – Monowitz
złożenie kwiatów pod pomnikiem z tablicą „Dowód pamięci pomordowanym w obozie nr IV w latach 1941-1945. Mieszkańcy Monowic” (Oświęcim-Monowice ul. Głowackiego).

– robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy budowie zakładów IG Farben i KL Auschwitz
złożenie kwiatów przy pomniku z tablicą „Tu w latach 1941-1945 na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz Buna Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000 więźniów politycznych i jeńców wojennych różnych narodowości„ (Oświęcim ul. Chemików).

– Polakom zamordowanym, prześladowanym, więzionym i deportowanym do pracy niewolniczej
złożenie kwiatów pod obeliskiem (Oświęcim ul. Chemików – obok krytej pływalni).

– oświęcimskim Żydom
złożenie kwiatów na Cmentarzu Żydowskim (Oświęcim ul. Dąbrowskiego).

– żołnierzom Polskim poległym w czasie II wojny światowej
złożenie kwiatów przy pomniku Poległych Żołnierzy Polskich w latach 1914-1918, 1918–1921, 1939-1945 na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego).

– żołnierzom Armii Radzieckiej poległym w czasie II wojny światowej
złożenie kwiatów przy Zbiorowej Mogile Żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego).

– żołnierzom brytyjskim poległym w obozie w Monowicach
złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej brytyjskich żołnierzy, którzy zginęli w obozie dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na Cmentarzu Parafialnym (Oświęcim ul. Dąbrowskiego).

– mieszkańcom Miasta Oświęcim i Ziemi Oświęcimskiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej
złożenie kwiatów pod Tablicami Pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz” przy Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Oświęcim ul. Dąbrowskiego 5a).

– wszystkim poległym w czasie II wojny światowej
złożenie kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na Pl. Kościuszki

Instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby indywidualne, które chcą oddać hołd ofiarom z okazji 77. ROCZNICY OSWOBODZENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU I MIASTA OŚWIĘCIMIA SPOD OKUPACJI NIEMIEC HITLEROWSKICH mogą indywidualnie złożyć wiązanki kwiatów czy zniczy pod pomnikami w godzinach od 9.00 d 17.00. Prosimy o zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

 


Informacje o obchodach 77. rocznicy organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau znaleźć można tutaj http://www.auschwitz.org/strona-glowna-77/


 

Kontakt:

Wydział Promocji Miasta Oświęcim

pm@um.oswiecim.pl

338429147