Інформація для людей з УКРАЇНИ

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Pomoc w znalezieniu przedszkola lub szkoły w Oświęcimiu dla osób z Ukrainy – Urząd Miasta Oświęcim | Oświęcim – Miasto Pokoju (oswiecim.pl)

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki[1]. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia Urzędzie.

[1] W Polsce Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

Діти та учні, громадяни України, які навчаються в дитячому садку чи школі, що діють в системі освіти України в дистанційному режимі не підлягають обов’язковій річній дошкільній підготовці або обов’язковій освіті[1]

Батько чи мати або особа, яка доглядає за дитиною, подає до комунальної установи за місцем проживання дитини декларацію про продовження освіти в системі освіти України.

[1] У Польщі освіта є обов’язковою до 18 років

oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty/декларація про продовження освіти в українській системі освіти
за методами та методиками дистанційної освіти

klauzula o przetwarzaniu danych osobowych