Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Oswiecim Rada Miasta 2020

kiedy: 30 września 2020

w godzinach - 13:45 - 14:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 13:45 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

  2. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.I/422/29/20 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oświęcim za I półrocze 2020 r.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.