Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Punkt przyjmowania wniosków:

 

   Urząd Miasta

   ul. Zaborska 2

   pokój nr 29

   telefon 33 842 9129

   w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00

Informacja dla podmiotów wrażliwych

Wzór wniosku

Instruktaż jak wypełnić wniosek

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego – wersja edytowalna

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego – przykład

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw