Oświęcimski Fundusz Pożyczkowy

KOMUNIKAT

Informujemy, że Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej wstrzymuje przyjmowanie wniosków pożyczkowych w ramach Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego z powodu wyczerpania puli środków. W przypadku pojawienia się oszczędności nabór zostanie wznowiony. 


Założenia:

Fundusz pożyczkowy został powołany z inicjatywy Prezydenta Miasta Oświęcim, w celu niwelowania negatywnych skutków gospodarczych, związanych z szerzeniem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Wartość funduszu:

1.000.000,00 zł

Beneficjenci:

O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– zostali dotknięci negatywnymi skutkami ekonomicznymi w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa,
– są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
– prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,
– posiadają siedzibę lub oddział na terenie Miasta Oświęcim.

Wysokość pożyczki:

Określa się minimalną kwotę pożyczki na poziomie 5.000,00 zł.
Maksymalna wysokość pożyczki, w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na dzień złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł.
Maksymalna wysokość pożyczki, w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników na dzień złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł.

Przeznaczenie:

Pożyczka może być udzielona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy.
Pożyczka może być udzielona na cele obrotowe.

Oprocentowanie i okres spłaty:

Oprocentowanie wynosi od 2,84% w skali roku bez opłat i prowizji.
Okres spłaty pożyczki wraz z karencją nie może przekroczyć 60 miesięcy.
Pożyczkobiorca może skorzystać z maksymalnie 6–cio miesięcznej karencji, obejmującej raty kapitałowe i odsetkowe. Karencja wliczana jest do okresu spłaty pożyczki.

Dokumenty:

Regulamin Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego
Wniosek pożyczkowy w formacie .docx
Wniosek pożyczkowy w formacie .pdf
Wniosek pożyczkowy w formacie .odt
Klauzula informacyjna RODO
Wzór umowy pożyczki
Pozostałe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej: www.cbmz.pl

Składanie dokumentów:

Wnioski można składać od 20.04.2020 r.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej pod nr tel. 33 844 73 44.
Wnioski składa się w formie elektronicznej, wysyłając na adres: fundusz@cbmz.pl.