Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy realizowany jest od 1997 r. Program tworzy warunki do zapewnienia pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau oraz godnego upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady milionów ludzi. Zadania wykonane w dotychczasowych etapach OSPR przyczyniły się do rewitalizacji otoczenia miejsca pamięci masowej zagłady, poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia oraz wyeksponowania jego walorów turystycznych i edukacyjnych.

Obecnie realizowany jest VI etap Programu, obejmujący lata 2021-2025, który został ustanowiony uchwałą nr 101/2020 Rady Ministrów z 10 lipca 2020 r. Zgodnie z jej postanowieniami beneficjentami Programu  są: Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W tym etapie zaplanowano realizację zadań o łącznej wartości 92.013 tys. zł, finansowanych środkami budżetu państwa w wysokości 61.600 tys. zł oraz wkładem beneficjentów w kwocie 30.413 tys. zł.

Inwestycje realizowane przez Miasto Oświęcim w VI etapie OSPR:

2021: Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową – etap II – więcej

2022-2024: Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego – więcej

2025: Przebudowa ul. Chopina

 

 

 

OSPR etap VI, 2021-2025

OSPR etap V, 2016-2020

OSPR etap IV, 2012-2015

OSPR etap III, 2007-2011  +  Uchwała Rady Ministrów zmieniająca III etap OSPR

OSPR etap II, 2002-2006

OSPR etap I, 1997-2001